Miķeļdienas gadatirgus Mārupes novada Skultes sākumskolā.

 

   „Rudentiņš bagāts vīrs” – tā vēsta tautasdziesma. Jau izsenis tautas tradīcijās pēc Miķeļiem, kad novākta visa raža, ir rīkot gadatirgu. Gadatirgus tradīcija nav zudusi arī mūsdienu Latvijā. Rudenī gadatirgi tiek rīkoti daudzos Latvijas novados. Rudens gadatirgos var iegādāties ne tikai no laukiem un dārziem novākto ražu, bet arī dažādus amatnieku darinājumus.

   Gadatirgus tradīcijas ir ienākušas arī Latvijas skolās. Šo tradīciju atbalsta arī mūsu Skultes sākumskola, kur 5.oktobrī notika Miķeļdienas gadatirgus.  Tirgoties bija sanākuši sākumskolas skolēni no 1. līdz 5.klasei. Skolēnu piedāvātajā preču klāstā varēja vērot lielu dažādību. Varēja iegādāties gan ēdamas, gan praktiski lietojamas mantas. Pircēju vidū bija skolas skolotāji, bērnudārza audzinātājas, atbalsta personāls un arī paši skolēni. Pēc gadatirgus visi bija apmierināti: gan pircēji, gan pārdevēji.

Skolotājs Arnis Vanags